Preocupades per la falta de control del servei de neteja i recollida de residus

Posted on Posted in Ciutat capdavantera, Ciutat per treballar, Ciutat per viure, Comú de Lleida and tagged , , , , , .

El comúdelleida ha reclamat, sense resposta, informació sobre el control que l’ajuntament exerceix sobre el servei de neteja i recollida de residus, en el marc de la comissió de seguiment del contracte amb Ilnet. Des del grup municipal també s’ha insistit en reclamar les inversions en campanyes de sensibilització que estan previstes al contracte i no s’estan realitzant.

«No s’està complint amb la clàusula contractual que contempla la inversió d’un 1% en campanyes de sensibilització, que són uns 140.000€ anuals destinats a combatre l’incivisme i promoure les bones pràctiques per tenir una ciutat més neta», reclamava la regidora del comúdelleida, Laura Bergés.

A més, el comúdelleida reitera la manca d’informació per part de l’Ajuntament sobre el control de la valoració i la qualitat dels serveis prestats, incloent-hi la falta de detalls sobre les reunions i el seguiment de la prestació dels serveis. «Volem saber si l’Ajuntament controla que estan sortint tots els vehicles de neteja que té l’empresa, si s’estan complint tots els serveis i lamentem que des de la regidoria de gestió urbana no se’ns hagi facilitat cap informació. Ens temem que és perquè en realitat no la tenen perquè no s’està controlant el servei», valorava Laura Bergés.

Un altre aspecte que preocupa al grup municipal del comúdelleida és la falta d’acord respecte al nou conveni col·lectiu, en negociació des de gener. «Hi ha aspectes, com l’aprovació del pla d’igualtat, o les mesures per evitar l’alta sinistralitat que hi ha entre la plantilla, que s’han de resoldre, a més de les qüestions salarials», explicava la regidora del comúdelleida.

El comúdelleida també ha reclamat la valoració econòmica del servei, i en particular les dades relatives a l’estalvi derivat de la recollida selectiva als barris amb Porta a Porta (PaP). «És essencial disposar de dades econòmiques actualitzades i transparents que permetin avaluar l’eficàcia i els beneficis d’aquestes iniciatives», afegia la regidora.

Des del comúdelleida s’insta a l’Ajuntament a respondre de manera transparent i satisfactòria a aquestes demandes i a proporcionar la informació requerida. «Per tenir una ciutat més neta i per poder definir bé el nou contracte de neteja i recollida de residus, és cabdal que tinguem informació clara sobre el funcionament del sistema actual: quines són les mancances atribuïbles al contracte i quines a possibles incompliments per part de l’empresa; quins són els recursos efectivament en funcionament; quins són els costos i els estalvis dels diferents models de recollida de residus que tenim en funcionament», concloïa Laura Bergés.

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest