Presentem una moció per actuar davant l’increment de patologies relacionades amb les apostes i el joc

Posted on Posted in Ciutat amable, Ciutat democràtica, Notícies, Paeria and tagged , , .

El comúdelleida presenta una moció al Ple de la Paeria per adoptar un seguit de mesures per a la prevenció de les ludopaties i el control de la proliferació de les apostes on-line i les sales de joc. Proposem limitacions a la instal·lació de sales de joc, més impostos als negocis del joc i accions formatives per al jovent.

Davant el creixement de patologies relacionades amb el joc en línia i les cases d’apostes, el grup municipal presenta aquesta moció. S’inclouen diverses mesures que pot desenvolupar l’ajuntament, així com demandes a administracions supramunicipals, en el que ha de ser un esforç conjunt per abordar aquestes noves ludopaties.

Límits a les cases de joc i formació al jovent

A la Paeria se li demana que revisi el mapa de locals d’apostes a la ciutat i apliqui límits a la seva concentració i ubicació propera a centres educatius i altres espais freqüentats per la infància. També es proposa una moratòria en la concessió de noves llicències d’obertura de sales d’apostes, així com la  modificació de l’ordenança de paisatge urbà per eliminar rètols i cartells publicitaris d’aquest tipus de negoci.

A més, es planteja la realització d’activitats formatives als centres escolars per aprofundir en l’ús que fa el jovent fa dels jocs en línia i les apostes i en els possibles problemes que se’n deriven. Aquestes mesures formatives han d’anar acompanyades del desenvolupament per part de l’ajuntament de nous models d’oci amb espais de socialització gestionats pel mateix jovent.

Entre les accions a implantar a nivell municipal també es planteja la formació de la policia local en les infraccions més habituals associades a les apostes i el joc, i la col·laboració amb equips, clubs locals i jugadors per complir amb la normativa sobre publicitat del joc.

Actuacions legislatives i fiscals a nivell supramunicipal

La moció presentada pel comúdelleida inclou també algunes propostes d’acció a traslladar als governs català i espanyol i al Parlament. S’insta als dos governs a incrementar l’impost sobre activitats del joc que paguen les cases d’apostes i els jocs en línia. Els ingressos generats per aquesta via han de servir per fer front a la despesa pública que es genera per tractar les ludopaties.

Finalment, es sol·liciten també diversos canvis legislatius per limitar l’obertura de cases d’apostes físiques, per reforçar la prevenció de ludopaties i per limitar la publicitat del joc i les cases d’apostes als mitjans de comunicació audiovisuals de Catalunya.

Podeu consultar la moció aquí.

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest