El Comú presenta 55 esmenes als pressupostos que posen en primer pla les necessitats de les persones

Posted on Posted in Notícies, Paeria and tagged , , , .

El Comú de Lleida fa 55 esmenes a la proposta de pressupostos 2016 (agrupades en 13 blocs) i 7 esmenes a les bases d’execució 2016. Unes aportacions que posen en primer pla les necessitats reals de les persones. Aportem tots els recursos perquè cap lleidatà pateixi pobresa energètica, perquè tothom tingui un habitatge digne i per disposar de beques menjador per totes les famílies que les necessitin. Els números del Comú avancen en un canvi de model per deixar enrere les privatitzacions clientelars, que surten molt cares a la ciutadania, i obrir pas a remunicipalitzacions que aportin eficiència a serveis com el dels parquímetres. Dotem de noves partides el Mercat Central i el de Balàfia per permetre que Lleida mantingui vius els seus mercats municipals i la seua oferta amb productes de proximitat. El medi ambient pren protagonisme en els comptes municipals, amb mesures com dotar d’eficiència energètica els edificis i reservar partida per sensibilitzar la ciutadania per fomentar el reciclatge i fer menys ús d’un abocador que surt molt car ecològicament i econòmica.
Aparquem qualsevol obra pública que no sigui indispensable. Considerem un despropòsit que, amb tanta urgència social no resolta, l’equip de govern destini gairebé 8 milions d’euros a inversions. I, tenint en compte que la mitjana de recaptació anual per venda de solars no arriba al mig milió d’euros, es fa evident que els 5,5 milions pressupostats al 2016 per aquest concepte responen a una presa de pèl: una manipulació evident dels comptes com a instrument per quadrar el pressupost. La despesa en obra, la contractació de serveis -ineficient i cara- i la enorme despesa en protocol i actes del tot prescindibles configuren tres pilars de despesa innecessària sobre els quals incideix la proposta del Comú.
El procés participatiu que el Comú ha endegat per fer aquesta proposta de pressupostos ha de ser la punta de llança perquè l’any vinent el consistori aposti decididament pels pressupostos participatius. Amb aquest objectiu els dotem d’assignació pressupostària perquè al 2016 els comptes de la Paeria els fem comptant amb la veu de tota la ciutadania. Aquesta i la resta de propostes que aportem a les bases d’execució busquen posar els fonaments per una transparència i participació reals en el nostre consistori.
Emmarquem totes les propostes en un marc de solvència i responsabilitat pressupostària, contraposat a una manera de fer que, amb tants anys d’un mateix govern, s’ha cronificat. Un exercici més, l’equip de govern fa els comptes sobre nombrosos calaixos de sastre, alguns de petits i altres enormes (com el fons de contingència desmesurat o el fons d’ajustament pressupostari) un veritable xec en blanc cap a la improvisació que, de retruc, permet a l’equip de govern ocultar el destí real de molta despesa, que es maquilla sovint com a social quan la seua finalitat res té a veure amb el servei a la comunitat. Un funcionament opac que s’allunya del que la ciutadania demana.
El Comú decidirà el sentit del seu vot al ple de pressupostos en l’assemblea ordinària que celebra demà a les 10h a l’Ateneu Popular de Ponent i en l’assemblea d’enllaç de dilluns.

Imatge de Imelenchon a Morguefile

Imatge de Imelenchon a Morguefile


Eixos de la proposta de pressupostos del Comú

  1. L’actual despesa està desenfrenada. Cal deixar enrere aquesta mala gestió crònica: urgeix una racionalització perquè despesa pública i bé comú vagin de la mà.
  2. Els pressupostos no cobreixen les necessitats reals de la gent. Eliminem la descomunal despesa supèrflua i proposem un canvi dràstic de prioritats.
  3. No s’atenen degudament les necessitats socials. Volem posar en primer pla les necessitats reals de les persones: l’habitatge, la pobresa energètica i el foment de l’economia social, que tindran dotacions a l’alçada de l’emergència habitacional que vivim. Qüestionem que es gastin 594.000 euros en compra de vivenda a la SAREB quan -per exemple- no s’ha multat a cap banc en any i mig d’ordenança contra els pisos buits.
  4. No s’estalvia. Malgrat que tenim una gran capacitat d’estalvi si eliminem tota la despesa prescindible

Canvi de prioritats: les mesures socials en primer pla

Les 12 esmenes que el Comú presenta al projecte de pressupostos 2016 portaran a un conjunt de mesures que sintetitzem a continuació:

Pobresa energètica Imatge de Nicolas de Camaret a Flickr

Pobresa energètica Imatge de Nicolas de Camaret a Flickr

  • Creació de una partida per fer front a la implementació de la ILP Habitatge i pobresa energètica 181.000 €
  • Creació de una partida de Beques Menjador en col·laboració amb el Consell Comarcal de 180.000 €
  • S’incrementa la partida per al Consorci de Persones sense Llar en 100.000 euros.
  • Es crea una partida de 180.000 euros per gestionar el Centre de dia per a la gent gran de Cappont.
  • S’augmenten les partides a cooperació per acostar-nos al compromís municipal del 0’7%, afegint 100.000 euros a les transferències a l’exterior i doblant l’aportació a la Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida.
  • Remunicipalització zona blava generant una partida (635.000 euros) per a un contracte pont de gestió del personal: l’ajuntament en recupera la gestió i manté tots els contractes laborals. Fins a completar l’actual cost d’aquest servei privatitzat hi ha uns altres 635.000 euros que es destinaran a infrastructures bàsiques i vies públiques i a la millora de les condicions laborals dels treballadors, que s’acollirien al conveni de la Paeria. Millorarà la liquiditat de l’ajuntament, evitant -com passa ara- haver de contractar pòlisses de crèdit a curt termini per 9 milions.zona blava
  • La transferència corrent a l’EMU es redueix en 500.000 euros, i aquesta quantitat es destina a la rehabilitació d’edificis particulars per aconseguir eficiència energètica (215.000) l’obra del Centre de dia per a la gent gran del mercat de Cappont (275.000) i un fons social per cultura, esport, oci i rehabilitació mèdica (10.000).
  • S’activa la remodelació del Mercat de Balàfia (120.000€) i del Mercat Central (88.000).
  • Es redueix en 95.000 euros la partida per a tractament de residus, i aquesta quantitat es destina a crear una campanya de sensibilització per al foment de la recollida selectiva que redueixi la brossa que va als abocadors i permeti aminorar la despesa en gestió de residus, que supera el milió i mig d’euros i que es pot doblar abans de 2020.
  • Se suprimeix la partida de 12.000 euros a dietes de càrrecs electes.
  • Aportació al conveni de col·laboració amb el departament d’ensenyament per la construcció de l’escola de Pinyana 300.000 €
  • Aprofitar la conjuntura internacional de baixos tipus d’interès.
  • Control de les Grans Concessions:
    • Bus, estalvi real en kilòmetres i millora dels temps de pas, i de l’eficiència dels recorreguts actuals, que permetrà un estalvi mínim de 350.000€. Rebaixa d’un 20% del preu senzill del bus urbà, deixant-lo en un euro.Autobus
    • Aigua -mentre no s’aconsegueix remunicipalitzar el servei- promourem mesures que permetin la competència entre les empreses per maximitzar el pla d’inversions.
  • Millora de l’eficiència de les transferències diverses:
    • Eliminació de la Fundació Paisatge Urbà, pel seu funcionament opac i la nul·la aportació social, fet que comportarà un estalvi superior als 65.000 euros.
    • Gestió externa del Club Banyetes amb coordinació de l’IMAC.
    • Revisió dels convenis amb les entitats esportives -professionals o no- per tal de promoure la transparència i compliment de compromisos dels projectes socials que realitzen.
  • Eliminació de tota despesa supèrflua com poden ser els enviaments de cartes de felicitació,…

Unes bases d’execució per posar els fonaments cap a una transparència i participació reals
El Grup Municipal del Comú presenta 7 esmenes a les bases d’execució 2016.

  • Es redueix el Fons de contingència a la meitat, per situar-lo en 500.000€ ajustant-lo a la mitjana catalana de municipis de més de 100.000 habitants (3,29€/habitant). Destinats a emergències socials i en cap cas a modificació de pressupostos, com ha passat fins ara.
  • El fons d’ajustament pressupostari s’ha convertit en una partida de lliure assignació per tapar forats, un calaix de sastre per posar pedaços a la mala previsió. Proposem un canvi substancial en aquesta partida, que passa a emprar-se íntegrament per a pressupostos participatius per dotar de partida pressupostària els mecanismes necessaris per fer efectiva la participació ciutadana. Es crea, doncs, una nova dotació pressupostària de 318.000 euros -que fins ara eren de lliure assignació- a Pressupostos participatius via consells territorials i es reservaran 10.000€ per als plenaris d’infància i adolescència. A diferència del que passava fins ara, aquests fons no es podran destinar a despesa corrent de cap entitat, sinó que es prioritzaran inversions de caire socio-educatiu, rehabilitació d’espais comunitaris o adquisició de béns mobles o equipament comunitari de lleure.
  • Les multes a bancs per pisos buits, s’han de dedicar a atencions benèfiques i assistència a famílies, una partida que s’incrementa en 300.000 euros.
  • Les dietes passen a tenir un procediment comptable ordinari, dotant-les d’un major control i evitant que siguin tractades de la mateixa manera que, per exemple, la compra de material petit d’oficina.
  • Es crea un registre d’empreses que permet augmentar el ventall de les que optaran a l’adjudicació de contractes menors, amb la conseqüent millora en lliure concurrència i transparència dels procediments.
  • Els grups municipals tindran accés al pla de tresoreria, un document sobre les prioritats de pagament de la Paeria al qual fins ara només hi tenia accés l’alcalde.

55 esmenes del Comú al projecte de pressupostos 2016

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest