Proposem la millora de l’accés a la informació sobre els serveis d’aigua, neteja, recollida de residus i transport públic

Posted on Posted in Ciutat amable, Ciutat capdavantera, Ciutat per viure, Comú de Lleida and tagged , , , , , , .

Des del comúdelleida es proposa millorar la informació sobre els serveis públics municipals bàsics, començant pels serveis d’aigua, neteja i recollida de residus i transport públic. “La informació es troba dispersa en diferents espais de la web de la Paeria, la web de les dades obertes, la de pressupostos oberts i la plataforma de contractació pública“, afirmava la regidora del comúdelleida Laura Bergés que actualment presideix la Comissió de Transparència.

La Laura Bergés ha reclamat que “resulta molt difícil per la ciutadania” obtenir una visió global del funcionament de cadascun dels serveis, per aquesta raó es proposa “que per cadascun d’aquests serveis hi hagi una entrada a la web, clarament identificables (a un clic), on es pugui trobar la informació“.

Seguint amb aquesta línia, el comúdelleida vol prioritzar la millora de la informació sobre aquests serveis públics, que estan vinculats a taxes i preus públics. “La legislació vigent estableix que els serveis prestats contra taxa, siguin finançats per aquesta taxa, de manera que cobra més importància una informació que permeti que la ciutadania conegui de forma clara quin servei es presta“, afirmava la regidora Laura Bergés.

En concret el comúdelleida demana que es faciliti la informació referent a:

  • Característiques bàsiques del servei: què inclou, qui el presta, enllaç, si s’escau, a la web de l’empresa que presta el servei i que ofereixi detalls sobre la prestació, i enllaç al contracte de prestació del servei
  • Dades sobre el volum del servei prestat: com per exemple, el consum d’aigua total, per usos, per llar; volum de residus, de reciclatge; nombre de viatgers del transport públic…
  • Cost del servei: personal, infraestructures, altres. Evolució
  • Ingressos o fonts de finançament: pressupostos públics, taxes i preus, altres.
  • Espai amb informació de contacte, mecanismes per emetre suggeriments i clarificar dubtes

El govern ha valorat positivament la proposta del comúdelleida, i s’ha compromès a presentar un calendari per desenvolupar-ho.

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest