Proposem millores en els mecanismes de control de la contractació menor

Posted on Posted in Ciutat capdavantera, Ciutat per treballar, Ciutat per viure, Comú de Lleida and tagged , , , .

El comúdelleida reclama major transparència i una distribució equitativa d’oportunitats entre empreses per a l’accés a la contractació menor, amb una gestió que eviti l’acumulació de contractes menors en les mateixes empreses.

El grup municipal reclama el manteniment d’un registre voluntari d’empreses interessades en participar en la contractació menor, amb l’objectiu de fomentar la rotació de proveïdors i incrementar la competència en aquests processos de contractació.

Aquesta mesura va ser contemplada en les bases d’execució pressupostària del 2021, després de l’informe de millores en la contractació menor que es va fer arran del «cas Singular» d’acumulació de factures en una empresa vinculada a Junts x Catalunya., però en els anys posteriors s’ha eliminat qualsevol referència a aquest registre. «L’ajuntament gasta cada any prop de 800.000€ en contractes menors que han de ser transparents i estar a l’abast de totes les empres de la ciutat que hi estiguin interessades», explicava Laura Bergés.

D’altra banda, el comúdelleida també ha demanat a la comissió de transparència l’avaluació de les mesures adoptades per controlar possibles pràctiques anòmales de fraccionament de contractes majors.

«Al cartipàs municipal s’hi hi va incloure la modificació de la tramitació dels contractes menors per detectar contractacions repetitives i periòdiques, i volem saber si realment s’han implementat aquestes mesures», afegia Laura Bergés.

El comúdelleida proposa millorar els mecanismes de control de la contractació menor amb dos objectius clau: en primer lloc, evitar que aquesta sigui utilitzada per fraccionar contractes majors evadint els processos de publicitat i concurrència; i en segon lloc, fomentar una major competència entre empreses per a l’accés a aquests contractes, afavorint que no sempre siguin els mateixos proveïdors i permetent que més empreses puguin optar a aquests contractes menors.

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest