Proposta per impulsar l’aprofitament energètic de les teulades

Posted on Posted in Ciutat capdavantera, Ciutat per viure, Comú de Lleida, Notícies, Paeria and tagged , , , .

Proposem adaptar la normativa urbanística de Lleida per fixar l’obligatorietat de preveure sistemes d’aprofitament de l’energia solar per a la producció d’aigua calenta sanitària i per a la producció d’electricitat, en edificis de nova planta o en construccions, rehabilitacions o canvis d’ús integral.

El regidor del comúdelleida, Sergi Talamonte, ha presentat aquesta proposta a la Comissió Informativa de polítiques de la gestió urbanística, habitatge i transició ecològica, i sol·licitarà les modificacions puntuals pertinents en el Pla General de Lleida i en les ordenances municipals corresponents.

«Hem d’assegurar que el creixement de la ciutat respon a un nou model energètic que primi l’autoconsum de renovables de forma distribuïda, i per això cal aprofitar cada m2 de teulada possible», ha explicat Sergi Talamonte.

Segons les darreres dades publicades al Registre d’Autoconsum de Catalunya, a Lleida hi ha instal·lats 2,665Kw de potència fotovoltaica d’autoconsum, amb 303 instal·lacions donades d’alta. «Aquesta és una quantitat ínfima, que ens situa en una fase molt embrionària en el canvi de model energètic» ha valorat Talamonte, «Per això pensem que cal assegurar que totes les noves construccions i les rehabilitacions d’edificis contemplin la instal·lació de plaques, a més d’accelerar la instal·lació a totes les cobertes d’edificis municipals».

L’aprofitament de les cobertes municipals permetria la generació de 6,1GWh/any, amb una potència instal·lada superior als 4,3MW. Tenint en compte que el consum total d’energia a les llars a Lleida es calcula en 162,115GWh/any, els edificis municipals només cobririen un 0,004% de la demanda. «És imprescindible, doncs, impulsar l’adopció a gran escala d’energies renovables en totes les cobertes, d’edificis particulars, industrials, de culte, d’altres administracions… i que no es puguin fer noves construccions sense incorporar la producció de renovables», ha conclòs Sergi Talamonte.

Recordem que el comúdelleida ja va impulsar una reforma de les ordenances fiscals per millorar la bonificació de la instal·lació de fotovoltaiques, va fer diverses accions per difondre el model d’autoconsum de renovables, i va promoure la primera, i fins ara única, instal·lació de plaques fotovoltaiques en edificis municipals.

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest