CIUTAT PER VIURE

Deixem enrere un model de ciutat gris i densa. Volem una ciutat més verda i saludable, amb més pulmons verds i amb els barris en l’eix central de l’urbanisme. El disseny de noves zones urbanitzables de la ciutat s’ha de fer prioritzant la qualitat de vida de la gent que hi viu i els espais públics amplis.

Volem una ciutat basada en una mobilitat sostenible respectuosa amb el medi ambient, un millor servei d’autobusos, amb més freqüència i menys cost. Volem menys cotxes i més carril per a transport no contaminant, amb un carril bici de més quilòmetres, més connectat, més segur i amb més aparcaments de bicicletes. Volem un pla de voreres que converteixi la ciutat en un espai accessible per a tots els veïns i veïnes. Volem més Zones 30 amb especial atenció a accessos a zones escolars i casals per a la gent gran.

Volem millorar la il·luminació de carrers i places i de les zones de pràctica d’esport. L’estalvi energètic no pot anar en contra de la sensació de seguretat i tranquil·litat en l’ús nocturn de l’espai públic de la ciutat.

Volem un pla d’actuació per una Lleida neta, amb campanyes de sensibilització dinàmiques i participatives. La neteja de la ciutat és una peça clau en la salut pública. Volem controlar també la contaminació atmosfèrica, l’acústica que priva de descans veïns i veïnes i la contaminació olfactiva sobretot en alguns polígons.

Volem una Lleida que garanteixi el dret a l’habitatge i una millor qualitat de vida. Treballem per afrontar la necessitat urgent de proveir l’ajuntament del major nombre d’habitatges públics per poder fer front a l’emergència habitacional: augmentar el parc públic d’habitatge és una prioritat per a la Regidoria d’Habitatge.

Pots llegir aquí #CiutatPerViure totes les noticies relacionades.