Qüestionem l’estudi sobre els models de gestió del servei d’autobús

Posted on Posted in Ciutat capdavantera, Ciutat per viure, Ciutat valenta and tagged , , , .

Considera que l’estudi presenta un biaix injustificat a favor de la gestió indirecta

«Veiem moltes deficiències i contradiccions en l’estudi, i totes encarades a presentar com més eficient el model de gestió externalitzada», afirmava la regidora «Per això, no podem assumir les conclusions d’un estudi que sembla fet a mida d’una voluntat de mantenir la privatització del servei».

El comúdelleida lamenta que el govern no tingui cap voluntat de recuperar el control d’un servei d’autobusos que ha de ser una peça clau en el nou model de mobilitat. «Els episodis excepcionals de contaminació que hem viscut els darrers dies ens haurien de convèncer que és urgent reduir el trànsit a Lleida, i per fer-ho és imprescindible un reforç del servei d’autobús que no podrem pilotar sense tenir-ne el control directe», valorava Laura Bergés.

Gestió que asseguri la transformació del servei

En aquest sentit, una de les principals preocupacions del comúdelleida és que l’estudi no considera la necessitat de reforçar i adaptar el servei a la nova realitat de mobilitat que experimentarà la ciutat en els propers anys. «Totes les projeccions es basen en el servei actual, sense tenir en compte els canvis necessaris en termes de línies, freqüències, nombre i tipus de vehicles o tarifes. No s’avalua quin model de gestió seria més eficient en aquesta adaptació, i s’incorre en contradiccions», explica Bergés.

La regidoria demanarà al govern un aclariment sobre la valoració de la flexibilitat proporcionada pels diferents models de gestió i insta a aprofundir en l’avaluació econòmica de les adaptacions requerides. «Creiem que, en aquest moment, la capacitat d’adaptació de cada model de gestió és crucial, i no entenem com l’estudi ignora aquest aspecte en les seves conclusions».

Anàlisi econòmica esbiaixada en favor de la gestió indirecta

Les projeccions econòmiques i financeres de l’estudi també reben crítiques, especialment pel tractament diferencial de l’IVA i les necessitats de personal, i la falta de consideració pel benefici industrial i l’impost de societats en la gestió indirecta. «S’estimen despeses de personal un 14% més altes en la gestió directa sense justificació, mentre que en la gestió indirecta no es contemplen despeses associades al personal municipal encarregat de controlar el servei», assenyala Bergés.

La regidoria expressa la seva preocupació pel fet que el govern demanés a l’empresa que ha fet l’estudi que eliminés el còmput del benefici en la valoració de la gestió indirecta «És evident que si hi ha gestió privada, l’empresa haurà d’obtenir benefici després d’impostos», explicava Laura Bergés. «Per tant, ens sembla que el govern ha fet unes indicacions orientades a què la gestió indirecta aparegui com més eficient, obviant el cost que representa el benefici industrial i l’impost de societats, que s’hauran de cobrir amb l’aportació de l’ajuntament».

En la mateixa línia, el comúdelleida qüestiona les valoracions que es fan de l’impacte de l’IVA, o de les inversions i risc financer, on s’atribueix major risc i inviabilitat a la gestió directa, sense cap justificació. «Altre cop, veiem que el govern assumeix unes conclusions a favor de la gestió indirecta sense cap fonament, ja que no s’avalua ni la capacitat financera de l’EMAU en el moment en què hauria d’assumir la gestió, ni les diverses opcions d’adquisició de vehicles, com compra, leasing, renting, amb un risc financer diferenciat».

Amb aquestes consideracions, el comúdelleida considera que el govern no pot donar per bones les conclusions de l’estudi i demanarà aprofundir en l’anàlisi abans de prendre cap decisió sobre el model de gestió.

 

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest