Reclamem canvis en la proposta pressupostària del govern per fer possible un acord

Posted on Posted in Ciutat amable, Ciutat capdavantera, Ciutat democràtica, Ciutat per treballar, Ciutat per viure, Ciutat valenta, Notícies, Paeria and tagged , .
pressupostos 2022 reclamem canvis

El comúdelleida està negociant amb el govern per arribar a una proposta de pressupost que reflecteixi compromisos clars en la lluita contra la desigualtat i l’impuls a la transició ecològica

Després d’haver fet arribar al govern les prioritats del comúdelleida per als pressupostos de 2022, el grup municipal lamenta que la proposta del govern es quedi curta en el manteniment i impuls d’algunes de les polítiques prioritàries que s’havien pactat en l’acord d’Entesa. Tot i que els dos grups que conformen el govern després de la sortida del comúdelleida es van comprometre a mantenir les polítiques d’Entesa, la proposta pressupostària del govern no reflecteix aquest compromís, segons el que hem pogut veure amb el poc marge d’anàlisi que hem tingut.

Per això, el grup del comúdelleida ha plantejat les mancances al govern i li ha traslladat la necessitat de canvis substancials i de més informació si vol comptar al el suport d’aquest grup.

Cohesió social, civisme i igualtat

En polítiques de cohesió social, civisme i igualtat, la proposta del govern no reflecteix nous compromisos per fer front a l’impuls que necessiten les polítiques d’inclusió i atenció social. Des del comúdelleida hem reclamat mesures, i dotacions pressupostàries, per avançar en la reestructuració dels serveis socials, apostant per un model de descentralització i pel reforç davant l’agreujament de les situacions de desigualtat. En matèria d’habitatge, tot i que es dibuixa un increment de recursos, més de la meitat corresponen a ingressos condicionats a la venda de solars. Una altra part de l’increment correspon a diners no gastats al 2021, de manera que no es pot considerar que estiguem davant d’un impuls a les polítiques d’habitatge sinó que, al contrari, aquestes s’han alentit.

Tampoc no es desenvolupen les polítiques de participació i gestió comunitària, que requeririen dotacions de personal i recursos per tirar endavant les propostes sorgides dels consells de barri. En aquest sentit, des del comúdelleida es vol garantir la posada en marxa del nou centre cívic del Clot, les adequacions necessàries per descentralitzar i millorar l’atenció social, el manteniment dels programes de suport comunitari en funcionament i la descentralització de l’atenció ciutadana.

Transició ecològica

En l’àmbit de la transició ecològica, la proposta del govern ho fia tot al que pugui arribar dels projectes Next Generation, mentre es rebaixa la despesa corrent jardineria i en arbrat i no es garanteixen els recursos necessaris a l’Agència de l’Energia. Més enllà de fer front als increments d’IPC que haurà d’assumir, el pressupost no garanteix la continuïtat de les polítiques d’implantació d’energia fotovoltaica i de promoció de l’estalvi energètic.

La creació d’una zona de baixes emissions, amb la corresponent vianalització i pacificació de carrers, es queda en una declaració de voluntat tenint en compte que els projectes presentats se centren en l’estudi de les emissions i extensió de la xarxa de carrils bici, però no inclouen altres mesures imprescindibles d’extensió de la vianalització. Tampoc no es preveu la licitació del contracte d’autobús, que hauria de permetre una millor del servei de transport públic corregint l’elevat cost pactat en el contracte actual.

La promoció de l’agricultura ecològica i de proximitat tampoc rep cap impuls en el pressupost on, al contrari, es rebaixa la dotació a les polítiques de l’Horta. Les polítiques animalistes queden també compromeses amb una retallada significativa.

Gestió pública eficient

En el tercer àmbit prioritari per al comúdelleida, per fer front a al necessari sanejament de l’economia municipal, millorant l’eficiència de la gestió pública, tampoc es comprometen actuacions que considerem imprescindibles.

En aquest cas, sí que es preveu un impuls a la digitalització, més enllà dels fons que puguin arribar del programa Next Generation, però les previsions per al capítol de personal no fan pensar en el necessari reforç de la capacitat de control dels serveis externalitzats o de la capacitat sancionadora de l’ajuntament en àmbits com la lluita contra l’incivisme en gestió de residus o contra l’especulació amb l’habitatge.

Tampoc no es rebaixa el cost del gabinet d’alcaldia i coordinació tècnica, malgrat que la sortida del comúdelleida del govern permetria, almenys, rebaixar el cost de coordinació.

Seguim treballant per acordar els pressupostos que Lleida necessita

La proposta de pressupost de l’equip de govern arriba amb molt poc temps per a la negociació. Amb poc marge, doncs, per les millores que els grups puguin aportar. Aprovar el nou pressupost, i un bon nou pressupost, és clau en un any en què s’ha d’afrontar la transformació lligada als fons Next Generation.

Per això, considerem que el govern s’ha d’afanyar a proporcionar tota la documentació necessària als grups municipals, amb informació no només dels números, sinó de les accions que hi ha darrera de les partides pressupostàries. En aquest sentit, el comúdelleida ja ha sol·licitat al govern la documentació dels plans d’acció de les diferents regidories, per poder afinar l’anàlisi i proposta entorn la proposta pressupostària del govern.

El comúdelelida ha traslladat a l’equip de govern la seua valoració de la proposta pressupostària i espera que en les properes converses es pugui avançar en una formulació dels comptes que doni resposta a la necessitat d’impulsar la lluita contra la desigualtat i la urgent transició ecològica.

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest