Reclamem reenfocar les polítiques municipals adreçades a infància i adolescència

Posted on Posted in Ciutat amable, Ciutat capdavantera, Ciutat per viure, Ciutat valenta, Comú de Lleida and tagged , , , , , .

En el marc dels treballs que s’estan fent per a la redacció del nou Informe de l’Observatori de la infància i l’adolescència a la ciutat de Lleida, el comúdelleida reclama un ajuntament que no només escolti sinó que dialogui i faci cas a les propostes i problemàtiques dels i les adolescents, amb una priorització de polítiques d’intervenció comunitària i foment de la participació, que ajudin a abordar problemàtiques de salut emocional i de manca d’espai de lleure.

Més protagonisme per a la infància i l’adolescència

El comúdelleida subratlla la importància de donar veu i protagonisme als més joves en la presa de decisions municipals. En aquest sentit, destaca el paper fonamental del Consell Assessor Municipal i del Plenari de la Infància i l’Adolescència com a plataformes per salvaguardar els drets dels joves i implicar-los en els assumptes que els afecten directament, però en reclama un canvi d’enfocament.

«L’Ajuntament hauria de retre comptes amb els infants i adolescents d’allò que ha fet amb les seues propostes, si s’han tirat endavant o no, per quins motius…» explicava laura Bergés, afegint que «ara sí que escoltem i recollim en informes propostes que ens fan, però després no hi ha un seguiment ni cap retorn respecte aquestes propostes, i tampoc s’articulen mecanismes perquè els mateixos adolescents participin en el seu desenvolupament».

Comunitat i recursos públics per atendre problemes d’infants i adolescents

La participació i els plans d’intervenció comunitària són precisament dues de les línies d’acció que des del comúdelleida es consideren prioritàries per encarar alguns dels problemes que s’han posat sobre la taula en les sessions del 7è Observatori de la infància i l’adolescència a la ciutat de Lleida, amb especial atenció als barris on infants i adolescents han d’afrontar més dificultats.

«L’aïllament, l’exposició a les tecnologies i xarxes socials, problemes de nutrició i trastorns alimentaris són alguns dels problemes que estan augmentant entre infants i adolescents i que entenem que requereixen polítiques transversals que combinin la participació, els serveis socials i educatius i la millora dels recursos municipals», defensava la regidora Laura Bergés.

En aquesta línia el grup municipal aposta per la participació i l’associacionisme com a eina per combatre l’aïllament i fomentar valors i relacions socials, per un reforç dels projectes comunitaris als barris que acompanyin aquests processos, i per obrir i facilitar l’accés dels adolescents a espais municipals, on puguin desenvolupar projectes autònoms.

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest