Revisar l’extensió, ubicació i tipus d’activitat del polígon de Torreblanca

Posted on Posted in Ciutat capdavantera, Ciutat per treballar, Ciutat per viure, Comú de Lleida, Notícies, Paeria and tagged , , , , .

Portem al Ple de la Paeria del divendres una moció per desenvolupament industrial sostenible a la Plana de Lleida, que proposa revisar el polígon de Torreblanca per fer-lo coherent amb els objectius d’acció climàtica.

«Avui que és el dia contra el canvi climàtic, volem posar de relleu que l’opció triada per al desenvolupament del polígon és precisament la que planteja més problemes des d’un punt de vista ambiental i impedirà complir amb els objectius de reducció d’emissions i estalvi d’aigua que estan marcats en tots els plans d’acció climàtica, tant local com internacionals», ha declarat la regidor Elena Ferre.

La moció demana un pronunciament del Ple sobre les propostes que estan també en les al·legacions presentades la setmana passada, que plantegen la necessitat de revisar els estudis ambientals i de mobilitat del Pla Director, i de definir un polígon compatible amb els objectius de transició ecològica que no agreugi la situació de contaminació i falta d’aigua que ja pateix Lleida.

Reduir les dimensions del polígon

La moció reclama reduir les dimensions del polígon a la zona de propietat pública de Torreblanca, amb un doble objectiu. En primer lloc, per rebaixar les necessitats de consum d’energia i d’aigua i la mobilitat i generació de residus associada al polígon, reduint així les emissions de gasos d’efecte hivernacle i evitant agreujar els efectes de la sequera sobre el subministrament d’aigua a la ciutat i el camp.

En segon lloc, la reducció de la dimensió busca reduir l’afectació a l’Horta i els seus habitants, tot definint un polígon més ajustat a la demanda real de sòl industrial, ja que les pròpies xifres del pla director indiquen que a la Plana hi ha sòl disponible per al tipus de parcel·les que es projecten al sector de Quatre Pilans.

A més, també es proposa definir la totalitat del sòl no urbanitzable del PDU, i que no compti amb un grau de protecció més restrictiu, com a sòl de protecció territorial, per blindar l’Horta de futures ampliacions de la zona industrial.

Un polígon de futur coherent amb els objectius d’acció climàtica

La moció inclou diversos punts que proposen ampliar les exigències ambientals del polígon. «Estem al 2022 i sabem que hem d’anar cap a un nou model industrial que no es carregui el planeta, que no es carregui la nostra ciutat», ha explicat l’Elena Ferre. «Per això, hem d’apostar per un polígon de futur, basat en energies renovables al 100%, que aposti per activitats poc contaminants i amb poc consum d’aigua, i que minimitzin l’impacte en termes d’emissions, de contaminació acústica, odorífera, d’aigües i atmosfèrica», ha afegit.

En aquesta línia, cal recordar que Lleida, per la seua situació, és la ciutat catalana amb més episodis de contaminació atmosfèrica per partícules, i que els estudis de canvi climàtic apunten a episodis de sequera més intensos que agreujaran les actuals restriccions que ja pateix el canal d’Urgell.

En aquesta línia, la moció proposa ampliar les exigències de producció fotovoltaica al polígon, limitar la implantació d’activitats amb alt consum d’aigua, evitar la implantació d’activitats contaminants, eliminar la compatibilitat amb activitats SEVESO i reduir els llindars màxims de contaminació acústica.

Compensació als propietaris de les finques

Finalment, la moció demana que es revisi el sistema de compensació als propietaris, harmonitzant el tractament que es dona als diferents sectors sota la fórmula de cooperació voluntària, i deixant l’expropiació com a opció voluntària a petició expressa dels propietaris.

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest