Programa 2015


Què proposa el comúdelleida?

Participació, transparència i bé comú

Drets socials: primer les persones

 • Incrementar la despesa social de l’Ajuntament i revisar-ne les prioritats
 • Pla de xoc per resoldre els problemes d’habitatge.
 • Mesures per eradicar la pobresa energètica.
 • Foment de les cooperatives com a eina de creació de treball
 • Prioritzar la contractació d’empreses que generin ocupació a Lleida

llegir més

Transparència

 • Màxima prioritat al bé comú.
 • Transparència total en els comptes i procediments
 • Auditoria del deute i dels serveis públics
 • Auditoria de la situació immobiliària del municipi i de l’Empresa Municipal d’Urbanisme.

llegir més

Participació

 • Democràcia autènticament participativa i decisiva, exercida de baix a dalt.
 • Assemblees de barri
 • Participació ciutadana amb assemblees i consultes vinculants.
 • Pressupostos participatius

llegir més

Economia del bé comú

 • Auditoria per saber que tenim i que devem.
 • Gestió econòmica orientada al bé comú.
 • Remunicipalitzar els serveis públics bàsics.
 • Fomentar l’economia social i cooperativa.
 • Posar en valor els coneixements dels treballadors públics.
 • Obrir els espais i recursos municipals a l’ús ciutadà.

llegir més

Model de ciutat compacta, verda i sostenible

 • Assegurar iguals nivells de qualitat de servei públic i urbanisme a tots els barris i a l’horta, adaptats a la seva realitat
 • Nou model de mobilitat urbana amb prioritat pel transport públic, els peatons i la bicicleta
 • Reduir el consum d’energia i apostar per energies sostenibles
 • Promoció de la creació d’ocupació en cooperatives d’energia

llegir més

Cultura i esports

 • La cultura pròpia de la ciutat la fan els seus ciutadans
 • Participació dels agents culturals en la gestió cultural
 • La cultura és un dret i ha de ser considerada com una inversió
 • Reforçar l’esport com a instrument de formació i d’integració social

llegir més

Identitat, sobirania i memòria

 • Respecte per la diversitat d’identitats i cerca de projectes comuns
 • Laïcitat en l’acció pública
 • Aposta pel dret a decidir de les persones, tant en l’àmbit municipal, com en el nacional
 • Construir el nostre futur a partir del coneixement de la nostra memòria

llegir més

Administració i càrrecs polítics al servei de la ciutat

 • L’administració oberta dialoga i col·labora amb la ciutat per construir col·lectivament els serveis públics
 • Elaborar un Pla de Qualitat de l’Administració municipal
 • Habilitar un codi ètic per als càrrecs polítics
 • Remuneracions justes i raonables per als càrrecs públics
 • Transparència en l’acció política, supressió de privilegis i mesures contra la corrupció

llegir més

Finançament del comúdelleida

 • Aportacions particulars.
 • Superiors a 1.000 € amb nom i cognoms.
 • Micro mecenatges per finalitats específiques.
 • No es demanaran crèdits a entitats bancàries.
 • No s'acceptaran donacions d’empreses i fundacions.

Col·labora econòmicament