Algunes dades sobre el POUM que no ens explica el sr. Larrosa

Posted on Posted in Comú de Lleida, Notícies, Paeria and tagged , .

Benvolgut Sr. Larrosa, quan titlla algú de mentider caldria si més no aportar dades que sostinguin els seus insults. Altrament corre el perill de fer el ridícul en públic, situació que no li desitjo a qui sembla que opta a ser alcalde. Pobres de nosaltres. Lluny de la seva voluntat de que el creguin perquè ho diu vostè, des del Comú de Lleida preferim aportar dades perquè el lector jutgi.

Si parla de zones verdes, caldria que expliqués que per quadrar els números del seu POUM ha comptabilitzat com a verds 1,6 milions de m2 que no formen part de la ciutat, del sòl urbanitzable. I si es vol comparar amb els metres de zona verda per habitant del planejament actual caldria que expliqués que, al contrari del seu POUM, l’actual només comptabilitza els metres de verd de sòl realment urbanitzable, i sumen 20m2 per habitant perquè planeja la construcció de 5 grans parcs urbans. Parcs Urbans que vostè vol esborrar del mapa. Que vostè vol esborrar del futur de la ciutat.

No entraré en qui té raó, si vostè que diu que mentim i que la seva proposta pel futur de Lleida és superverda, o si, pel contrari, la realitat s’ajusta exactament al que acabo d’exposar. Qualsevol persona pot revisar les dades de sistemes verds de la seva proposta de POUM i les dades del pla vigent. A més, està perfectament documentat i explicat a les al·legacions que el Comú de Lleida va presentar el mes passat i que tothom es pot descarregar de la nostra web comudelleida.cat. La crua realitat té aquesta tossuda mania de posar, al final, a tothom al lloc on li pertoca.

Si ens titlla de falsos i mentiders quan afirmem que els càlculs del seu POUM estan desfasats i obsolets, caldria que afegís a les seves explicacions que els seus estudis demogràfics es basen en dades anteriors al 2011 i que ja sumen un error de més de 12.000 habitants en les seves previsions. I sí, sr. Larrosa, això és de cabdal importància, perquè són les dades sobre les que vostè construeix una proposta de POUM desproporcionada, amb un excés d’habitatge, dissenyada pel màxim benefici de constructores i especuladors i que posa en perill la cohesió social de la ciutat.

Tampoc entraré a discutir qui té raó en les dades. La seva proposta de POUM basa els càlculs de necessitats d’habitatge, densitat urbana i sòl urbanitzable en uns estudis que preveien que avui, al 2018, Lleida tindria 152.200 habitants. Tothom pot consultar al web d’Idescat quants habitants té avui Lleida. I l’Idescat no fa previsions, sr. Larrosa, ni dona opinions interessades, publica dades oficials.

Per entendre com afectarà la seva proposta de POUM rebaixant les alçades de milers d’edificis de la ciutat de forma indiscriminada, recomanaria al lector llegir l’al·legació presentada per l’il·lustre Col·legis d’Arquitectes de Lleida, on qualifica la mesura que vostè impulsa com aplicació d’una disconformitat en “grau màxim” i “mancada de justificació”. Imagino que els proferirà a ells també els mateixos insults i improperis que al Comú de Lleida, com a mínim en la intimitat. No deixa de tenir gràcia veure com s’escarrassa vostè per convèncer-nos de que un edifici que perd aprofitament urbanístic no perd valor de mercat. Quan és precisament un dels paràmetres principals per fer una taxació de l’immoble. En fi…

Tot seguit ens regala una frase lapidària “apostem per una Horta més competitiva per agricultors i ramaders que ha d’estar oberta a nous usos compatibles” que podríem traduir, per: “els agricultors i ramaders hauran de competir amb altres usos de l’Horta de Lleida“. Com les 29 urbanitzacions que preveu legalitzar, o els usos hotelers i d’oci en masies. Hom només ha de repassar la llista de compatibilitats d’ús del sòl rústic, o els paràmetres urbanístics de les noves urbanitzacions per adonar-se de la barbaritat que ens proposa. No entraré, per extensió, en els detalls que expliquen per què, a més, es produirà un efecte d’expulsió de la majoria dels actuals habitants de l’horta. Està a la nostra web, a disposició de qui vulgui consultar, l’al·legació que el Comú de Lleida va presentar contra el seu pla d’urbanitzacions a l’Horta, on es documenta amb tot detall.

Si que m’aturaré a exposar una dada important de la seva proposta de POUM i una mostra més de la seva voluntat d’engany. Al seu escrit repeteix novament un altra de les seves frases recurrents “Amb el nou planejament ens dotem d’eines que aporten més habitatge de protecció oficial”. Estudiem la seva proposta de POUM. Dels habitatges previstos al Casc Antic, cap serà de Protecció Oficial. I tampoc es preveu cap habitatge assequible en la construcció dels actuals solars buits o infrautilitzats repartits per la ciutat.

Si sumem els més de 21.000 nous habitatges que preveu el seu POUM en diferents actuacions en “sòl urbà delimitat” els propers 15 anys, només 4.703 són de Protecció Oficial. No arriba vostè al mínim legal obligatori, que és del 30%. Qui vulgui pot sumar el número d’habitatges d’un i altre tipus als annexos de la proposta de POUM. A més, vostè situa els majors percentatges de Protecció Oficial en els barris més deprimits de la ciutat, incomplint el principi de solidaritat urbana. Aquestes són les “eines que aporten més habitatge de protecció oficial” sr. Larrosa? Per sota del mínim legal que la llei exigeix i mal distribuït? Però, és clar, vostè no quantifica a què es refereix amb “més”. És el que té escriure paraules buides. Paraules buides per confondre a la gent i fer que cadascú pugui interpretar allò que desitgi.

No cansaré al lector rebatent la resta d’article. No cal. La informació està a l’abast de tothom. Només dir-li que malgrat la voluntat del sr. Larrosa d’imposar-nos, ara que marxen, el seu llegat en forma de Planejament Urbanístic, no se sortirà amb la seua. Perquè, malgrat que ens han intentat ocultar que el planejament actual encara és vigent i malgrat que han intentat fer una revisió anticipada sense complir els tràmits legals, el Comú de Lleida ha presentat recurs judicial per aturar-ho.

No permetrem que ens prenguin l’oportunitat de construir el futur que Lleida es mereix.

Sergi Talamonte (Regidor del Comú de Lleida)

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest