Suport a entitats del tercer sector per adquirir habitatges per a ús social amb el dret de tempteig

Posted on Posted in Ciutat amable, Comú de Lleida, Notícies, Paeria and tagged , , .


L’Ajuntament de Lleida farà un acompanyament a les entitats del Tercer Sector per facilitar-los l’adquisició d’habitatges per la via de l’exercici del dret de tempteig, que dóna a aquestes organitzacions el dret de comprar un bé mobiliari o immobiliari abans que el propietari l’ofereixi a tercers. El regidor d’habitatge de la Paeria, Sergi Talamonte, s’ha reunit aquest matí amb diferents entitats per aprofundir en la coordinació amb tots els agents que treballen a Lleida per fer efectiu el dret a l’habitatge i els ha traslladat la voluntat de donar-los suport tècnic quan optin a adquirir habitatge per a usos socials a través del dret de tempteig, una possibilitat que la llei contempla, i que frenarà, a més, l’adquisició d’habitatges provinents de desnonaments per part de fons voltors o especuladors.

Amb aquesta trobada, la Paeria busca reforçar els vincles i la coordinació amb el tercer sector, donant eines per acompanyar les entitats en la tasca imprescindible que fan per abordar el problema de l’emergència habitacional. L’ajuntament farà costat a les entitats que treballen pel dret a l’habitatge en processos de valoració de compra de pisos, per exemple realitzant l’informe tècnic d’aquells habitatges que vulguin adquirir mitjançant el dret de tempteig, o bé facilitant a les entitats l’accés a la borsa de pisos, així com facilitant l’accés al finançament que ofereix la Generalitat, entre altres mesures.

Els drets de tempteig i retracte els pot exercir la Generalitat, directament o a través d’entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia competents en matèria d’habitatge, en benefici propi, del municipi, d’altres entitats vinculades que en depenen, de societats mercantils de capital íntegrament públic, o en benefici d’entitats sense ànim de lucre que formin part de la Xarxa d’habitatges d’inserció o que tinguin la consideració de promotors socials. En el cas de les entitats sense ànim de lucre, caldrà que manifestin expressament la voluntat d’adquirir els habitatges provinents d’aquests processos.

L’Empresa Municipal d’Urbanisme gestiona un total de 528 habitatges, d’aquests, 273 són parc d’habitatge propi, que corresponen a 34 de l’Ajuntament i 239 de l’EMU, i 255 són habitatges de la Xarxa de mediació de lloguer social.

Les entitats que han estat convocades a la reunió han estat: Aspros, Ilersis, Càritas, Antisida Lleida, Salut Mental Ponent, Down Lleida, Refem, Salesians, Llar del Seminari, Sant Joan de Déu i Creu Roja Lleida.

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest