Programa 2019

El Comú de Lleida presenta el seu Programa Electoral Comú de Lleida 2019 per a aquestes properes eleccions municipals.


El programa del Comú de Lleida és el resultat de molta il·lusió, de molta serietat, del treball de molta gent i de l’experiència que donen 4 anys fent molta feina dins de la Paeria. La idea d’una ciutat valenta que construïm de manera còmplice en comú i pel bé totes i de tots presideix el programa. Per això donem tanta importància a la participació, a les consultes ciutadanes, als Consells de barri, a la transparència absoluta de l’Ajuntament davant dels seus propietaris.

En el nostre projecte és clau la construcció d’una Lleida que ens enorgulleixi per la garantia que ens oferim que a casa nostra ningú no quedarà exclòs dels drets més bàsics. La difusió i aplicació de les lleis de renda garantida i de pobresa energètica són fonamentals. Un bon sistema d’atenció general i de cura de les persones descentralitzat i proper resulta imprescindible. Com ho és la potenciació de l’economia i la posada en valor de la seva capacitat de generació de riquesa i feina i dels seus aspectes més socials i solidaris.

Volem revitalitzar el teixit comercial de la ciutat, al centre i als barris, i potenciar el comerç de proximitat. Ens oposem a la construcció de grans superfícies comercials als afores que ofeguin el comerç interior i apostem per una gran superfície dintre, dins del nou Pla de l’estació que ha d’unir Pardinyes amb Ferran i l’eix del carrer Major.

Al programa hi trobareu sensibilitat, propostes, coneixement, compromís, fermesa. Volem una ciutat orgullosa del seu compromís col·lectiu contra les discriminacions de qualsevol mena. Una ciutat intolerant amb la violència de tota mena, amb la violència masclista, amb el rebuig per raó de gènere o d’origen. I en conseqüència plantegem mesures orientades a l’educació, al suport amb mitjans materials i humans, a la seguretat. Augmentarem la dotació de la Guàrdia urbana, recuperarem la policia de barri, treballarem en la prevenció i en el subsòl social que està sota tants dels problemes de seguretat.

La transició energètica és un fet i una necessitat, i volem ser-hi al capdavant, amb propostes innovadores que afavoreixin la reducció del consum i la obtenció d’energia per mitjans renovables, des de l’Administració, des de les mesures per afavorir la rehabilitació energètica dels habitatges, des de l’afavoriment de l’autoconsum amb canvis en les ordenances municipals.
Volem una ciutat en què els tributs que depenguin de l’Ajuntament siguin progressius, en què en els serveis que depenguin de l’ajuntament pagui menys qui menys té, en què l’augment de l’IBI de les grans propietats permeti una reducció de l’IBI de la majoria, en què l’aigua deixi de ser un bé gairebé de luxe.

Ens comprometem amb uns serveis municipals que realment serveixin les persones. Municipalitzant-los quan sigui possible i eficient. Establint cooperatives público-privades en què l’Ajuntament tingui la majoria. Supervisant de manera estricta les clàusules a què es van comprometre les companyies mentre no siguin possibles els canvis.

I volem que aquests canvis arribin als barris. De fet, volem que siguin els barris qui els promoguin. Per això portem moltes hores reunits amb veïns i veïnes. Per això portem el fruit d’aquestes reunions incorporat al programa, com a prova i testimoni de com volem construir aquesta Lleida en comú.

Col·labora econòmicament