Un informe del redactor del planejament general i màxima autoritat en matèria de Planejament de l’Ajuntament de Lleida conclou que no hi havia cap motiu que justifiqués la revisió anticipada del POUM

Posted on Posted in Comú de Lleida, Notícies, Paeria and tagged .

L’informe del director de la Càtedra UNESCO de la UdL, Josep Maria Llop, arquitecte urbanista municipal i funcionari públic en actiu, com a Cap de Servei de la Càtedra dins la plantilla de l’Ajuntament de Lleida conclou que no es complien els supòsits de la revisió anticipada del nou POUM. Aquest informe recomana demanar permís al conseller per subsanar tot el procediment i impulsar una segona aprovació inicial del POUM. Aquest fet avala l’acord que el Comú, ERC i JxCat van aprovar al ple, pel qual els grups a l’equip de govern van aixecar la suspensió de llicències aplicada per l’aprovació inicial del POUM. L’informe, a l’igual que el de la cap de secció de la unitat tècnica de planejament, deixa sense fonament el recurs de reposició presentat pel PSC, sotmès a debat en el ple extraordinari d’aquest 20 de novembre.

L’informe de Llop avala els motius en que es fonamentava la demanda judicial contra el POUM presentada pel Comú al 2018. Llop corrobora que no hi ha motius tècnics ni jurídics que justifiquin la revisió anticipada del Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM) ni tampoc es va demanar l’autorització que tota revisió anticipada requereix per part del conseller de Polítiques Territorials i Obres Públiques de la Generalitat, concloent que “no es donaren, especialment en l’any 2011, en que s’inicia per un Acord Municipal la revisió del PGL, les condicions de revisió anticipada previstes en propi pla”.

Davant aquesta situació, Josep Maria Llop fa les següents recomanacions:

  • Sol·licitar l’autorització oficial de la GENCAT de revisió anticipada del PGL per resoldre els conflictes d’interpretació jurídica tècnica del tema i per obrir un camí que aporti seguretat jurídica pels passos següents del nou pla de Lleida.
  • Aprofitar el procés participatiu i de treball institucional, de la fase iniciada per La Paeria, i fer-ho a favor del interès general local.
  • Deixar sense efecte o retirar el Recurs contra l’acord inicial de la revisió, mitjançant un acord entre el demandat, La Paeria, amb el demandant, el grup del Comú. Presentant aquest davant el jutge, tot a favor de la seguretat jurídica del tràmit del nou pla.
  • Demanar autorització al Conseller per aquesta revisió permetrà també aprofitar els treballs de tipus tècnic i jurídic, així com les moltes aportacions, de les persones e institucions en unes 480 al·legacions o suggeriments i 47 informes emesos per organismes o entitats.
  • Aprofitar la feina feta i corregir les seves deficiències
  • Cal fer una reflexió, una vegada fets els treballs abans esmentats, si el més adient és fer-ne una segona aprovació inicial i una nova exposició pública, perquè les modificacions introduïdes seran substancials o si convé reiniciar el tràmit amb un nou avanç de planejament.

El Comú aposta per tornar a obrir el procés per fer el nou POUM

En aquest sentit el Comú de Lleida, com va defensar des que va ser admesa a tràmit la nostra demanda contra l’aprovació inicial del POUM per nul·litat de procediment, aposta per tornar a obrir el procés per fer el nou POUM, donant el temps necessari per fer bé un procés tant determinant per al futur de la ciutat i amb la participació de tots els sectors. Posteriorment defensem fer una segona aprovació inicial, aquest cop demanant la preceptiva autorització a la Generalitat. Així mantindrien la seua validesa tots els projectes previs i tota la feina que s’ha fet des dels serveis urbanístics de la Paeria. Aquesta és l’única forma de no malbaratar la feina i els estudis tècnics encarregats a la universitat i diverses empreses valorats en més de mig milió d’euros, esmenant el procediment i fent-lo bé.

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest