Urgim al govern a reforçar i modernitzar les polítiques socials i de participació

Posted on Posted in Ciutat capdavantera, Ciutat democràtica, Ciutat per viure, Comú de Lleida and tagged , , , , .

La regidora del comúdelleida Laura Bergés i l’exregidor del comú Sergi Talamonte han traslladat al govern les seves propostes de mesures en l’àmbit social, en una reunió amb el regidor d’Acció i Innovació Social. Les propostes del comúdelleida tenen com a objectiu fer un treball comunitari en els barris i reforçar les polítiques d’habitatge.

«Li vam demanar aquesta reunió al regidor Carlos Enjuanes perquè no veiem clar el projecte del govern per fer front als problemes socials que pateixen especialment alguns barris de la nostra ciutat», ha explicat la regidora del comúdelleida, Laura Bergés.
La regidora afegia que «hem volgut valorar la disposició del govern per tirar endavant projectes d’innovació en el model de participació i d’acció social i d’impuls de les polítiques d’habitatge que havíem començat a implementar a l’inici de l’anterior mandat».

Consells de barri i treball comunitari

«Pensem que els Consells de Zona han de ser una eina per crear un enfocament comunitari i generar dinàmiques cíviques i participatives en col·laboració amb el barri, i per això cal fer encontres més periòdics, no sols una vegada a l’any, i mantenir l’estructura de comissions de treball entre consell i consell», proposava la regidora del comúdelleida, Laura Bergés.

En aquesta línia l’exregidor Sergi Talamonte recordava la necessitat d’una partida econòmica per la renovació i ampliació per al projecte de dinamització comunitària, que es va posar en marxa a la Mariola, Centre Històric i Balàfia, i que el comúdelleida proposa estendre a Mangraners, Secà de Sant Pere i el Clot.

Reforçar l’àrea de serveis socials i les polítiques d’habitatge

En l’àmbit de les polítiques socials, el comúdelleida li ha traslladar al govern la necessitat de revisar i reforçar el funcionament de l’àrea de serveis socials, actualment molt tensionada davant les demandes creixents que ha d’atendre.

Precisament per rebaixar la pressió sobre els serveis socials municipals, el comúdelleida li ha reclamat al regidor responsable de les polítiques d’habitatge social que s’intensifiqui el treball d’identificació de pisos buits i de compra d’habitatge per tanteig i retracte. «Estant a govern vam identificar fins a 3.000 pisos buits a Lleida i només que una dècima part es posessin al mercat o s’incorporessin a la Xarxa de Mediació, disminuiríem molt la feina de serveis socials, que ha d’atendre moltes situacions vinculades a l’habitatge», valorava Sergi Talamonte.

Laura Bergés ha remarcat també la necessitat de millorar la coordinació amb les entitats dels tercer sector, «que actualment estan suplint moltes mancances de l’acció municipal i necessiten un marc pressupostari més estable i espais on coparticipar en la planificació de les polítiques socials».

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest