Volem més equilibri en la representació de les entitats socials al Consell de Ciutat

Posted on Posted in Notícies and tagged , , , , , .

El grup municipal considera que cal revisar el mecanisme per escollir la representació de les entitats que formen part del Consell de Ciutat per tal de garantir una representació més equilibrada de la realitat del teixit associatiu de la ciutat.

El comúdelleida ha presentat diverses preguntes a la Comissió Informativa d’Acció i Innovació Social celebrada avui, en relació al procés per designar els representants d’entitats socials i ciutadania al Consell de Ciutat.

Per al procés de selecció de les entitats representatives del Consell de Ciutat de Lleida per les eleccions de les associacions es va seguir un sistema de sorteig. Amb un total de 20 categories d’entitats, el procediment va implicar un sorteig per a cadascuna d’elles. Les entitats interessades havien de registrar-se en la categoria pertinent, i posteriorment es realitzava un sorteig per determinar quines serien seleccionades.

«El govern ens ha dit que la representació de les entitats està «perfectament equilibrada», però no podem compartir aquesta valoració quan, per exemple, les entitats esportives, que són les més nombroses la ciutat, amb un total de 150 entitats, tenen la mateixa representació que les de recerca, la categoria amb menys pes en el total d’entitats de Lleida, amb només 4 associacions», explicava la regidora del comúdelleida, Laura Bergés.

En la mateixa línia, el grup municipal planteja que s’hauria de millorar la classificació temàtica de les entitats, «perquè associacions que fan una tasca molt similar estan classificades en diferents categories, algunes molt nombroses i altres amb un menor nombre d’entitats, i a cada categoria li correspon un representant independentment del nombre total d’entitats que engloba, de manera que això ha condicionat les seues oportunitats de poder ser presents al Consell de Ciutat», valorava la Laura Bergés.

Així per exemple, associacions que centren la seua activitat en la promoció i manteniment de cultures de diferents territoris poden estar classificades com a associacions interculturals (amb 79 entitats registrades), o com cases regionals (amb 6 entitats), i a cada categoria li correspon un representant.

El grup municipal també valora que cal avançar en la difusió de l’existència del Consell de Ciutat i dels procediments per formar-ne part. Només un 2,2% de les entitats registrades a Lleida s’ha postulat per formar part del Consell, i l’interès ha estat molt més baix entre la ciutadania que també té dret a participar en un sorteig per formar part del Consell de Ciutat. «Valorem positivament que hi ha hagut un increment respecte de l’anterior procés de constitució del Consell, però hem de seguir avançant per a que les associacions i la ciutadania coneguin i se sentin més interpel·lats a participar en el Consell».

«Entenem que aquests són aspectes que s’han d’anar analitzant per poder valorar la introducció de millores en el funcionament del Consell i en els procediments per constituir-lo», concloïa la regidora del comúdelleida.

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest