El comúdelleida trasllada al govern les seues prioritats per als pressupostos de 2022

Posted on Posted in Notícies, Paeria and tagged .
Polítiques socials, transició ecològica i eficiència en la gestió pública, les tres grans prioritats del comúdelleida per als pressupostos municipals. Les polítiques per una Lleida més cohesionada, cívica i amb millor atenció als problemes socials; les polítiques de transformació del model energètic i de mobilitat i per una Lleida més verda; i l’estalvi, control i millora en la gestió dels serveis públics municipals, marcaran les propostes del comúdelleida per als pressupostos que es negociaran en les properes setmanes.

El grup municipal ha traslladat al govern les prioritats que considera que hauria de garantir el pressupost municipal, que ha de donar resposta als tres grans reptes que té l’ajuntament: Fer front a la desigualtat, agreujada per la crisi provocada pel Covid; afrontar el canvi de model urbà necessari per lluitar contra el canvi climàtic; i continuar amb el sanejament dels comptes municipals amb una major eficiència en la gestió dels serveis públics.

Cohesió social, civisme, igualtat
El pressupost de 2022 ha de reforçar el model de serveis socials i acompanyar-ne la necessària reorganització. La inversió social ha d’apuntar cap a un model d’atenció social descentralitzada, que combini diferents recursos, per donar resposta a situacions diverses. El pressupost ha de garantir també els plans de treball comunitari i millorar les infraestructures per a la participació i articulació de la vida social als barris.

         Propostes per a la cohesió social, el civisme i la igualtat

 • mantenir l’increment del parc públic d’habitatge
 • assegurar els pisos per a treballadors temporers de la propera campanya agrària.
 • garantir els recursos econòmics per a un pla d’acció integral d’atenció social amb equipaments i serveis descentralitzats, amb una proposta calendaritzada de descentralització dels serveis actualment concentrats al Centre Històric
 • dotació per a un impuls de les polítiques d’inclusió social
 • dotar els recursos per al projecte de convivència i treball comunitari, donant continuïtat a la prova pilot endegada al Centre Històric, Mariola i Balàfia
 • donar continuïtat al procés de descentralització de l’atenció ciutadana amb els recursos necessaris per descentralitzar l’OMAC
 • crear un nou centre cívic al Clot, a través del conveni amb la parròquia de Santa maria Magdalena
 • partides específiques per donar compliment als projectes consensuats en els consells territorials, com el gimnàs social a la Mariola.
 • augmentar la capacitat sancionadora per lluitar contra l’incivisme
 • millorar la gestió d’inspecció i sanció en matèria d’habitatge: detecció de pisos buits i aplicació de recàrrecs en l’IBI, lluita contra les màfies de l’habitatge, i contra els preus abusius de lloguer

Transició ecològica: model energètic, mobilitat i arbrat
Davant el repte ecològic, el comúdelleida considera que el pressupost municipal ha de reflectiu una clara voluntat d’anar més enllà en la transformació del model energètic i de mobilitat de la ciutat, així com en la promoció dels espais verds i un model alimentari de proximitat. El pressupost s’ha d’orientar, tal i com establia el Pacte d’Entesa, a canviar el model urbà per donar prioritat als vianants i reduir l’ús del cotxe.

Per altra part, Lleida ha de seguir sent pionera en el canvi de model energètic, combinant polítiques estalvi energètic amb la transformació del subministrament consolidant l’aposta per l’energia fotovoltaica descentralitzada. Finalment, una Lleida més verda i que aprofiti el potencial de l’Horta és imprescindible per una ciutat més saludable, especialment davant els efectes cada cop més notables del canvi climàtic.

         Propostes per a la transició ecològica: model energètic, mobilitat i arbrat

 • garantir les actuacions per fer de Lleida una ciutat 30 , on només es pugui anar a 50 km/h forma excepcional en carres com Passeig de Ronda
 • escometre les obres de vianalització de carrers, per ampliar la xarxa de corredors de vianants i la pacificació de les zones escolars, així com el rellançament de zones comercials amb la creació de noves zones pacificades a Zona Alta, Rambla Ferran i Cappont
 • extensió de la xarxa de carril per a bicicletes i altres vehicles de mobilitat personal no contaminant
 • mantenir la despesa en autobús, mentre no estigui en marxa la nova licitació del servei d’autobús, que permeti un estalvi per a l’ajuntament, a l’hora que es revisin les línies i freqüències per millorar el servei
 • reduir la despesa energètica de l’ajuntament amb un pla d’estalvi energètic decidit en les instal·lacions municipals
 • ampliar els recursos de l’Agència de l’Energia per consolidar l’aposta per l’energia fotovoltaica
 • garantir la campanya de plantació d’arbrat de 2022, inclosa la fase 1 del projecte d’arbrat a la plaça Sant Joan, per incrementar l’ombra a la ciutat
 • recursos per desenvolupar polítiques suport a la producció, distribució i consum de productes agrícoles ecològics i que impulsin l’Horta de Lleida vinculada a un nou model alimentari de proximitat
 • desenvolupar el projecte de gestió de colònies felines i garantir les millores previstes al Refugi dels Peluts

Gestió pública eficient: estalvi, control i eficiència en els serveis públics
La complicada situació econòmica heretada, amb un deute de 134 milions i uns contractes compromesos de gestió de serveis públics molt generosos amb les empreses concessionàries, limita la capacitat de despesa i inversió de l’ajuntament. El comúdelleida, però, considera que aquesta situació no es pot afrontar des de l’austericidi que apliqui retallades lineals ni postergant les reformes estructurals necessàries.

Per això, les propostes del grup municipal en aquest àmbit se centren en revisar els grans contractes de serveis públics, per municipalitzar sense dilació els que permetin estalvis i millores de gestió, per evitar pròrrogues de contractes mal fets, i per controlar la correcta prestació dels serveis, aplicant sancions en cas que no es compleixin les condicions.

També es proposen mesures per generar estalvi en algunes partides on gastar menys suposa gastar millor, i augmentar la capacitats sancionadora de l’ajuntament. Finalment, des del comudelleida es considera que l’ajuntament ha de ser més exigent en la negociació amb altres administracions i aprofitar millor totes les opcions de finançament extern per millorar els ingressos per transferències.

     Propostes per una gestió pública eficient: estalvi, control i eficiència dels
     serveis públics

 • remunicipalitzar la zona blava, dotant dels recursos necessaris per a tot el procés d’assessoria i acompanyament
 • nova licitació del servei d’autobusos amb una rebaixa significativa del cost per a l’ajuntament
 • reducció de la despesa en càrrecs electes i eventuals
 • assignació de recursos humans i materials per a la millora de la gestió de la inspecció i sanció en matèria d’habitatge
 • augment de la capacitat sancionadora per lluitar contra l’incivisme i especialment contra l’abandonament de deixalles
 • una reducció significativa de la despesa energètica de l’ajuntament, amb la implantació d’una pla d’estalvi energètic a les instal·lacions municipals
 • millorar els ingressos per transferències d’altres administracions per convenis de col·laboració, projectes subvencionables i negociacions bilaterals
Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest