Proposem una reunió conjunta de Paeria, representants i treballadors de l’empresa Moventis i la Guàrdia Urbana per millorar el servei de transport urbà

Posted on Posted in Ciutat amable, Ciutat per viure, Ciutat valenta, Comú de Lleida and tagged , , , .

La regidora del comúdelleida, Laura Bergés ha traslladat a la Comissió de Mobilitat, la proposta d’una reunió conjunta dels tècnics i regidora de mobilitat de la Paeria, els representants de l’empresa Moventis, del seu comitè d’empresa i de la Guàrdia Urbana, per tal de valorar conjuntament el funcionament del servei i les possibles millores a introduir-hi.

Considerem que és important que es puguin reunir els quatre agents implicats, per compartir la diagnosi i les propostes de millora comptant amb els diferents punts de vista i els coneixements que tenen els diferents agents“, afirmava la regidora Laura Bergés.

Des del comúdelleida s’apunten algunes de les qüestions a tractar per tal de millorar el servei d’autobús i augmentar-ne l’ús. “En un moment en què estem abocats a una pròrroga del contracte d’autobusos, cal garantir que no es prorroguin els problemes en el funcionament del servei“, ha valorat Laura Bergés.

Per això, el comúdelleida proposa que es treballin mesures per reforçar les línies que estan col·lapsades, augmentant les freqüències, especialment en horaris punta. En aquesta línia, es planteja augmentar el nombre de cotxes per a la línia 7, durant l’horari de matins i en cap de setmana, o incrementar l’horari de tarda de la línia del Polígon, entre altres mesures.

El grup municipal del comúdelleida reivindica la participació del Guàrdia Urbana en la reunió de treball, per tal de valorar mesures d’ordenació del trànsit que facilitin i prioritzin la circulació dels autobusos urbans.

Una de les raons per fer una reunió conjunta és poder compartir amb totes les perspectives com gestionar totes i cada una de les propostes de millora del servei del transport urbà de la ciutat“, defensava la regidora Laura Bergés.

Per altra part, el grup municipal ha reiterat la petició a l’equip de govern perquè faciliti els estudis d’eficiència i eficàcia dels models de gestió del servei d’autobús que es van encarregar com a primer pas per un eventual procés de municipalització del servei.

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest