El Comú veu indicis d’irregularitats en l’expedient urbanístic de Torre Salses

Posted on Posted in Notícies, Paeria and tagged , , .

Després d’analitzar l’expedient de Torre Salses, el Comú conclou que té indicis d’irregularitats ja que no inclou la documentació preceptiva que la llei estableix. A la vista de la documentació presentada, queda clar que el promotor és Gescat i no Eurofund, contràriament al que l’equip de govern està dient públicament de manera reiterada. L’agrupació d’electors ha presentat un conjunt d’al·legacions en relació a l’expedient urbanístic 171/2013 de SUR 42 Torre Salses.

  • Exigim que s’aclareixi qui és el promotor ja que, en la documentació s’indica que és Gescat (un fons d’inversió voltor de Catalunya Caixa) i no pas Eurofund. La Junta de Govern considera que és Eurofund per un suposat document privat que seguim demanant que s’inclogui a l’expedient. Recordem a l’equip de govern que la Llei d’Urbanisme obliga a incorporar tota la documentació abans d’emprendre qualsevol modificació urbanística.
  • Entre la documentació també resten per presentar les determinacions normatives dels usos principals i compatibles de cadascuna de les zones i subzones objecte de modificació. La justificació de la memòria estableix que l’ús principal a SUR és residencial, però tot indica que l’ús principal no serà aquest sinó que serà terciari (comercial), fet que contradiu el POUM actualment en vigor. El Comú entén que només pot aprovar-se inicialment la modificació de qualsevol pla parcial en cas que la documentació presentada pel promotor estigui complerta. En no quedar explicitat en la documentació presentada per GESCAT (i no pas Eurofund) els usos, podria passar que el sector SUR 42 deixi de ser residencial.
    Sur 42

    Sur 42

  • Al·leguem per irreals els càlculs de l’Avaluació Econòmica i Financera, ja que l’expressió “preus de venda del sostre comercial, terciari i logístic estan per sota dels de l’habitatge lliure” contradiu la justificació per la presentació de la modificació de planejament. No podem acceptar que a l’avaluació s’indiqui el sol urbanitzable més car que el comercial quan la justificació indica que hi ha més demanda d’aquest que no pas de l’urbanitzable.
  • També al·leguem que no entenem com l’acord de la junta de govern dóna la categoria de “promotor” a un fons d’inversió amb seu fiscal a Luxemburg, Eurofund Investment, quan tota la documentació de l’expedient en exposició pública figura com a “promotor” el fons de gestió immobiliària “Gescat” filial Immobiliària de Catalunya Caixa. Es tracta de la mateixa entitat que va adquirir de la Paeria els terrens annexos a la Llotja per 50 milions d’Euros.
  • Finalment també al·leguem que l’ajuntament podria estar vulnerant la legislació europea ja que aquesta modificació “no és basa en raons imperioses d’interès general” sinó en un preacord entre GESCAT i Eurofund que no s’aporta a l’expedient. Entenem que aquesta manera de procedir per part de l’administració local dóna un tracte preferent a una determinada empresa sense vetllar per l’interés del conjunt d’actors a la ciutat. Es planteja la col·laboració publico-privada pel finançament d’un vial, del tot innecessari a la actualitat vist el desenvolupament urbanístic entre els barris de la Bordeta i dels Magraners. El Comú ja ho va denunciar en el seu dia

Lamentem que Ros vulgui fer creure a la ciutadania que el vial de Torre Salses el pagarà el promotor. Ens costa el 15% dels terrenys que hauria de rebre la Paeria per fer la modificació urbanística, perquè regalem aquesta quantitat a l’inversor per finançar el vial que necessita per poder tirar endavant el seu projecte comercial. Amb aquesta roda es paga al promotor per al vial que necessita. Per a mes inri, com va denunciar el Comú en ple, la venda d’aquests terrenys a l’inversió es farà per sota de preu de mercat.
Les objeccions que la comissió d’urbanisme de la Generalitat ha posat al pla parcial de Torre Salses no ens sorprenen sinó que confirmen les sospites del Comú de que l’expedient pot ser irregular. Esperem disposar de l’informe per poder-ne fer una anàlisi més detallada.
 
Més info sobre accions del Comú referents a Torre Salses:
El Comú pregunta pel diner públic gastat amb Torre Salses per evitar un nou dispendi com amb els Barrufets
Moció conjunta Comú-Crida per una ciutat equilibrada amb un model comercial de proximitat
El Comú aposta per un canvi legal que eviti grans zones comercials si no hi ha abans una trama urbana

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest