Forta reducció de la contaminació atmosfèrica a Lleida durant els dies del confinament

Posted on Posted in Ciutat per viure, Notícies, Paeria and tagged , , .

Els nivells de diòxid de nitrogen registrats a l’estació de control de la ciutat han caigut una mitjana del 56% i els de partícules en suspensió, un 32%, fruit principalment de la disminució del trànsit

La contaminació atmosfèrica a la ciutat de Lleida ha caigut amb força a la segona quinzena de març, durant els dies de confinament amb motiu de l’emergència sanitària per Covid-19. Segons les dades registrades a l’estació de Lleida de la Xarxa de Vigilància i Prevenció de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA), s’ha detectat una important caiguda dels dos principals contaminants, el diòxid de nitrogen (NO2) i les partícules en suspensió (PM10).

Així, la presència de diòxid de nitrogen a l’aire de la ciutat s’ha reduït una mitjana del 56% els dies del confinament, respecte a la mitjana d’aquests valors al llarg de tota la dècada (2010-2019). La reducció màxima es va constatar el dia 16 de març, amb una disminució dels nivells d’aquest contaminant del 72%.

El diòxid de nitrogen és un contaminant estretament relacionat amb el trànsit generat pels vehicles de combustió interna. La reducció dràstica del volum de trànsit a la ciutat per l’estat d’alarma, ha permès constatar aquesta situació, que també s’ha pogut observar a altres ciutats. L’anàlisi de les dades també permet detectar l’efecte de les fortes ventades de la primera setmana de març, que van contribuir a la dispersió dels contaminants de la ciutat.

Hem de seguir treballant per un model de mobilitat que permeti mantenir la reducció de la contaminació més enllà dels dies de confinament

Quant a les partícules en suspensió (PM10) es pot observar una tendència similar, amb els valors d’aquest any clarament per sota de la mitjana de la dècada, encara que de forma menys regular. La mitjana de presència d’aquest contaminant a l’aire de Lleida s’ha reduït en un 32%, amb una reducció màxima del 77% el dia 16 de març. Els nivells de partícules en suspensió a l’aire també estan estretament relacionats amb la mobilitat i el trànsit, encara que es donen fenòmens atmosfèrics singulars de vents del sud que arrosseguen pols africana en suspensió i que poden ocasionar de forma puntual pics elevats d’aquests elements.

Aquesta estreta vinculació entre la disminució del trànsit i la disminució dels contaminants es veu corroborada amb l’anàlisi de l’evolució dels contaminants segons els dies de la setmana, ja que els caps de setmana els valors de contaminació disminueixen sensiblement mentre que els pics es donen els dies laborables. D’altra banda, el trànsit, principal responsable de la contaminació atmosfèrica a la ciutat, també ho és del soroll, un greu problema de salut, i d’elevades emissions de CO2, responsables del canvi climàtic.

“Hem de seguir treballant per un model de mobilitat que permeti mantenir la reducció de la contaminació més enllà dels dies de confinament” ha valorat el regidor de Transició Ecològica Sergi Talamonte. “La ciutat pròspera i saludable que volem, només ho serà si aconsegueix minimitzar el trànsit de vehicles de combustió i fomenta els espais lliures, verds i de qualitat per al gaudi de la ciutadania”, ha afegit.

Foto de Cristina Catarecha

Efectes de la contaminació atmosfèrica sobre la salut

Respirar cada dia aire amb altes concentracions de contaminants com les partícules en suspensió (PM10 i PM2,5), els òxids de Nitrogen (NO2) o l’ozó (O3), causa uns efectes sobre la salut molt negatius. Està relacionat amb càncers de pulmó o de pit, ansietat, mal de cap, depressió o amb problemes cardiovasculars i respiratoris, entre altres, d’acord amb l’Organització Mundial de la Salut (OMS).

D’acord amb l’Agència Europea del Medi Ambient (AEMA), la contaminació a l’estat espanyol causa a l’any 34.300 morts prematures (dades de l’any 2016), donat que els valors de contaminació a les principals ciutats superen amplament les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS).Foto de Cristina Catarecha[/caption]

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest