Lamentem que el govern no doni més temps per consensuar el Pla de Seguretat amb els partits d’esquerra

Posted on Posted in Notícies and tagged , , , , .

Avui, la regidora del Comúdelleida, Laura Bergés, ha mantingut una trobada amb la regidora de Seguretat, Mobilitat i Civisme, Cristina Morón, per abordar el Pla Local de Seguretat de la ciutat.

En aquest encontre, el Comúdelleida ha reclamat al govern municipal una reavaluació del pla, instaurant un període més ampli per desenvolupar una estratègia de seguretat i convivència més innovadora i progressista (aquí podeu veure el document que el comúdelleida ha fet arribar al govern en relació a la seua proposta de Pla de Seguretat)

Cal fer una revisió més extensa que permeti als altres grups fer aportacions més detallades i treballades, i no en un període de 10 dies, davant d’un pla de seguretat que al nostre entendre no enfoca prou bé els problemes i dissenya una estratègia continuista que s’ha mostrat insuficient per millorar la seguretat“, explicava la regidora del comúdelleida.

El comúdelleida ha reclamat revisar la diagnosi, redefinir els objectius estratègics amb un enfocament centrat en els problemes, i un pla d’actuacions que incorpori més mesures i metodologies que impulsin un model de seguretat proactiva de corresponsabilitats en les causes d’inseguretat. “Pensem que cal una acció més ambiciosa en la promoció de processos que millorin el sentit de responsabilitat i pertinença a la comunitat o societat on es viu i que enfoquin la seguretat amb mètodes restauratius d’interacció per a les víctimes i agressors“, afegia la regidora del comúdelleida. També ha reclamat una major adequació de les propostes d’actuació a les problemàtiques específiques que s’identifiquen en els diferents barri.

El comúdelleida ha demanat una rectificació en la diagnosi del pla que assenyala la migració i el sensellarisme com problemes de seguretat i una ampliació de la participació a les entitats de persones nouvingudes i del tercer sector, que no han participat en l’elaboració del Pla. “En un moment de creixement del discurs xenòfob i aporofòbic, no pot ser un govern socialista doni per bo el discurs que associa inseguretat a migració i pobresa, sense analitzar els problemes de seguretat que pateixen precisament les persones sense llar i sense comptar amb les persones d’origen migrant per incorporar les aportacions respecte a la seguretat, el civisme i la convivència“, defensava la regidora Laura Bergés.

Per altra part, des del comúdelleida es critica l’absència de propostes per reforçar la inversió en treballadors i educadors socials o en mediadors interculturals davant dels problemes identificats. “La diagnosi assenyala els problemes de convivència, civisme, cohesió i arrelament, entre els principals, però després només preveu increments de Guardia Urbana i no diu res sobre els recursos necessaris per impulsar la intervenció i mediació sociocomunitària i intercultural“.

Adverteix que una visió centrada exclusivament en més presència policial no garanteix una major seguretat i insta a considerar altres elements, que abordin les causes de la inseguretat i l’incivisme, i accions formatives per entendre millor l’enfocament comunitari.

En resum, el comúdelleida insta al govern municipal a prendre mesures per abordar aquestes preocupacions i garantir que el Pla Local de Seguretat sigui una eina efectiva i inclusiva per millorar la seguretat i el benestar de tota la ciutadania de Lleida.

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest