Proposem mesures per combatre la contaminació atmosfèrica

Posted on Posted in Ciutat amable, Ciutat capdavantera, Ciutat per viure and tagged , , , .

El comúdelleida presenta una sèrie de mesures per fer front a la crisi de contaminació atmosfèrica que afecta la ciutat, i els efectes sobre la salut pública i el medi ambient.

Des del comúdelleida se subratlla la necessitat de la creació de Zones de Baixes Emissions (ZBE) com a iniciativa prioritària. “És important destacar que la implementació de les ZBE està regulada pel Reial decret 1052/2022, el qual subratlla la necessitat d’avaluar de manera precisa la qualitat de l’aire i establir objectius clars de millora. Això implica la recopilació de dades quantificables que ens permetin prendre decisions informades i eficaces“, reclamava la regidora del comúdelleida Laura Bergés.

Seguint amb aquesta línia el comúdelleida insta a augmentar la Xarxa de Vigilància i Previsió de la contaminació atmosfèrica. La regidora ha defensat que cal augmentar el nombre de punts de mesurament fixos per obtenir dades més exhaustives sobre la qualitat de l’aire i detectar ràpidament episodis d’alta contaminació.

El comúdelleida ha posat sobre la taula, la necessitat d’actualitzar els estudis sobre la qualitat de l’aire, incloent-hi l’anàlisi dels efectes que té sobre la salut de les persones i el seu cost econòmic. “Aquests estudis actualitzats proporcionaran informació per comprendre millor els efectes nocius de la contaminació i justificar la necessitat d’actuacions contundents“, proposava la Laura Bergés.

Per últim, el comúdelleida demana desenvolupar campanyes informatives i educatives destinades a sensibilitzar la població sobre els efectes de la contaminació atmosfèrica i la importància de reduir les emissions contaminants. Aquestes campanyes es durien a terme al llarg de tot l’any, amb un èmfasi especial durant els mesos d’hivern i en situacions d’alerta per contaminació.

La regidora Laura Bergés ha afegit que “és imprescindible proporcionar informació acurada sobre els efectes de la contaminació i els avantatges que comportaria la reducció de les emissions contaminants generades pel trànsit“. El comúdelleida pretén assolir els objectius de millora de la qualitat de l’aire i, alhora, garantir un entorn més saludable i sostenible per a les futures generacions.

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest