Reclamem accions per millorar la il·luminació pública

Posted on Posted in Ciutat capdavantera, Ciutat per viure, Ciutat valenta, Comú de Lleida and tagged , , , , .

Un major seguiment del contracte de l’enllumenat públic i reforços d’il·luminació en punts foscos, les dues principals reclamacions del comúdelleida.

El comúdelleida destacava com a primera proposta treballar en la il·luminació a la zona del cobriment de les vies i la plaça del Clot. “Aquesta millora contribuirà a augmentar la sensació de seguretat dels residents i també ajudarà a reduir la probabilitat d’incidents indesitjats en aquestes àrees sensibles de la ciutat“, expressava la regidora del comúdelleida.

Control de la prestació del servei

La regidora també demanava un major control de la prestació del servei d’enllumenat per part de l’empresa encarregada, en especial de les seves obligacions de neteja de llumeneres i reposició de materials.

Volem saber si l’Ajuntament ha detectat punts on la il·luminació quedi reduïda per la falta de neteja, perquè el veïnat ens transmet queixes en aquest sentit, per exemple, a la Bordeta”, afegia la regidora. Per això, el comúdelleida reclama al Govern, que s’insti a l’empresa a netejar aquells punts on es detectin aquests problemes, i que aquesta actuació sigui estesa a altres barris de la ciutat per assegurar un entorn urbà segur i ben il·luminat per a tots els ciutadans.

Per altra part, el grup municipal també ha demanat a l’Ajuntament una avaluació detallada del compliment de la prestació de garantia total per part de l’empresa responsable de la il·luminació pública. “Ens agradaria conèixer la valoració de l’Ajuntament respecte a aquest aspecte, especialment en relació amb possibles mancances o demores en la reparació i reposició de materials“, reclamava la regidora Laura Bergés.

Estalvi energètic

En relació a les mesures d’estalvi energètic, la regidora del comúdelleida ha demanat informació sobre les mesures adoptades o sol·licitades a l’empresa responsable en els últims quatre anys amb l’objectiu de millorar l’estalvi energètic, segons la prestació P-5. “Ens és de gran interès saber quines són les iniciatives proposades per reduir el consum energètic i fomentar pràctiques més sostenibles“, defensava la Laura Bergés.

A més, el Comú expressa la seva preocupació pel comportament actual de la gestió d’horaris d’apagada de llums, especialment en llocs com el mercat de Pardinyes, on s’observa un ús ineficient de la il·luminació durant les hores diürnes.

En aquest sentit, es demana a l’empresa responsabilitat que prengui accions immediates per millorar la programació d’apagada de llums i evitar així la innecessària il·luminació durant el dia, contribuint a un ús més racional dels recursos i al compliment dels objectius de sostenibilitat establerts“, concloïa la regidora del comúdelleida.

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest