Denunciem la manca de mesures per abordar la contaminació atmosfèrica i la salut ambiental a Lleida

Posted on Posted in Ciutat capdavantera, Ciutat per treballar, Ciutat per viure, Comú de Lleida and tagged , , , .

El comúdelleida ha manifestat la seva preocupació davant la manca de mesures concretes i efectives per abordar la problemàtica creixent de la contaminació atmosfèrica, amb repercussions cada vegada més notables en la salut ambiental dels ciutadans de Lleida.

Un estudi de l’Institut de Salut Global de Barcelona revela que Lleida ocupa la quarta posició entre les ciutats espanyoles amb les pitjors dades de partícules fines, contaminants” declarava la regidora del comúdelleida Laura Bergés.

Seguint amb aquesta línia la regidora del comúdelleida afegia que “hi ha una necessitat urgent d’intervencions decisives per millorar la qualitat de l’aire que respirem les lleidatanes i els lleidatans.”

Segons el comúdelleida la ciutat es troba en una posició desfavorable per afrontar i comprendre a fons els episodis contaminants, especialment aquells relacionats amb les partícules PM10, que han estat objecte d’atenció intensiva en els darrers estudis de salut urbana.

Davant d’aquesta situació alarmant, el comúdelleida insta a una major transparència i compromís per part del govern actual amb actuacions adaptades al context del nou pla de mobilitat a la implementació de zones de baixes emissions. “Hem de ser conscients dels impactes de la contaminació i ser més ferms amb la salut pública i el benestar col·lectiu“, explicava la regidora Laura Bergés.

El comúdelleida planteja la licitació d’estudis exhaustius sobre les conseqüències socials i per a la salut derivades de la contaminació atmosfèrica a Lleida. Aquesta iniciativa té com a objectiu obtenir un coneixement detallat dels impactes ambientals i de salut per implementar mesures eficaces i específiques.

En segon lloc, es proposa impregnar les accions municipals amb una preocupació per la salut, actuant sobre els factors ambientals, socials i econòmics que influeixen directament en el benestar de la comunitat. Aquest enfocament inclou la reducció de la contaminació i la promoció d’un model de ciutat que afavoreixi hàbits de vida saludables, contribuint a la creació d’un entorn urbà més sostenible i saludable per als ciutadans de Lleida.

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest