Celebrem que s’ajorni la retirada del sistema del Porta a Porta

Posted on Posted in Ciutat capdavantera, Ciutat democràtica, Ciutat per viure, Comú de Lleida and tagged , , , , , , .

El comúdelleida celebra la decisió del govern d’ajornar la retirada del sistema Porta a Porta a Pardinyes i Balàfia.

El grup municipal considera que aquesta decisió respon a la necessitat de reconsiderar una mesura que, des del primer moment, va ser impulsada sense una justificació adequada i en contraposició a les polítiques d’acció climàtica que haurien de prioritzar-se.

«La decisió del govern de retirar el Porta a Porta és una decisió populista, que respon únicament a la voluntat política. Però si han d’ajornar la decisió és perquè no han pogut desestimar el nostre recurs, perquè la modificació del contracte és contrària a la llei, ja que no s’alinea amb les necessitats reals ni amb els imperatius de la lluita contra el canvi climàtic», defensava la regidora del comúdelleida, Laura Bergés.

En aquest context, el comúdelleida ha recordat la recent sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans que ha condemnat l’Estat suís per la seva inacció davant la crisi climàtica, subratllant-la com una violació dels drets humans. «Això demostra la importància de prendre mesures efectives en aquest àmbit, i la mesura d’eliminar el Porta a Porta és evident que suposa un pas enrere, una inacció, en matèria climàtica», afegia la Laura Bergés.

Des del comúdelleida s’ha subratllat que no és el grup municipal el responsable de la situació actual: «Si el PSC ha comès errors en la gestió d’aquesta qüestió, no és responsabilitat del comúdelleida, sinó que instem a una reflexió seriosa i una rectificació encaminada al benefici de la salut de la ciutadania i del medi ambient», reclamava la regidora del comúdelleida.

El grup municipal del comúdelleida insisteix en la necessitat d’atendre l’interès general en la gestió de residus de la ciutat. Aquest interès passa per la reducció del volum de residus, l’increment de la recollida selectiva i la generació d’estalvis econòmics per a l’ajuntament.

Per això, el grup municipal insta a l’ajuntament a avaluar i proposar millores en la implantació del sistema porta a porta, ja que és l’únic sistema que pot conduir-nos als nivells de reciclatge i reducció de residus que exigeix la legislació per protegir la salut i el medi ambient.

En el moment de la implantació del Porta a Porta a Pardinyes i Balàfia, sota la responsabilitat del comúdelleida, es va dissenyar un pla d’implantació i seguiment d’incidències. «Desafortunadament, aquest pla va ser abandonat després de la sortida del comúdelleida del govern, i l’actual govern no l’ha recuperat. Aquest pla contemplava un seguiment setmanal, reunions amb les comunitats de veïns, identificació de punts negres i una avaluació contínua que permetia introduir les modificacions necessàries per millorar el servei, sense renunciar als seus aspectes positius», explicava la Laura Bergés.

El comúdelleida ha expressat que es manté ferm en la seva defensa del medi ambient i de la qualitat de vida dels ciutadans, i esperem que el govern s’uneixi a aquesta causa amb mesures concretes i efectives.

Recurs de reposició

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest